FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रास्कोट नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९ ७८-७९ 06/28/2022 - 12:18 PDF icon रास्कोट नगरपालिका विनियोजन ऐन,२०७९
रास्कोट नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ ७८-७९ 06/28/2022 - 12:16 PDF icon रास्कोट नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
रास्कोट नगरपालिकाको विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम पार्श्वचित्र २०७६ । ७७/७८ 09/15/2021 - 11:31 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम पार्श्वचित्र २०७६ ।
रास्कोट नगरपालिका कालिकोटको स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तथा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना । ७७/७८ 06/04/2021 - 12:21 PDF icon रास्कोट नगरपालिका कालिकोटको स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तथा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना ।
स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७६ । ७६/७७ 03/06/2020 - 12:55 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७६ ।
रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/06/2020 - 12:41 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
रास्कोट श्रम रोजगार बैंक व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५ (1) ७६/७७ 01/29/2020 - 14:41 PDF icon रास्कोट श्रम रोजगार बैंक व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५ (1)_0.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका तथा ऐन ७६/७७ 04/09/2019 - 21:42 PDF icon एन नियम र निर्देसिका.pdf
रास्कोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:56 PDF icon रास्कोट नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
रास्कोट नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 11/21/2018 - 12:54 PDF icon रास्कोट नगरपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

Pages