FAQs Complain Problems

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा ।

रास्कोट अस्पतालको लागि विभिन्न पदमा करार सेवा पदपूर्तीको लागि लिईएको लिखित तथा मौखिक परिक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: