FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रास्कोट अस्पताल व्यवस्तापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 13:50 PDF icon Raskot Hospital Nirdeshika 208012132023.pdf
रास्कोट नगरपालिका आर्थिक ऐन ,२०८० संशोधन सहित ८०/८१ 12/15/2023 - 13:47 PDF icon हिँउदे अधिवेशन बाट शंशोधन गरिएको ।
मेयर हेल्थ केयर कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ (घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान कार्यक्रम) ७९/८० 07/08/2023 - 15:19 PDF icon मेयर हेल्थ कार्याक्रम 2079.pdf
शिक्षक सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 06/05/2023 - 14:27 PDF icon शिक्षक सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
प्रध्यानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 06/05/2023 - 14:26 PDF icon प्रध्यानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
मेयर छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९ ७९/८० 06/05/2023 - 14:25 PDF icon विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
रास्कोट नगर शिक्षा ऐन २०७९ ७९/८० 05/07/2023 - 14:44 PDF icon नगर शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने.pdf
रास्कोट नगरपालिका स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/10/2023 - 11:28 PDF icon रास्कोट नगरपालिका स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
रास्कोट नगरपालिका स्थानिय पूर्वाधार मर्मत सम्भार सहयोग कोष सञ्चाल कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/10/2023 - 11:27 PDF icon रास्कोट नगरपालिका स्थानिय पूर्वाधार मर्मत सम्भार सहयोग कोष सञ्चाल कार्यविधि २०७९.pdf
रास्कोट नगरपालिका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/10/2023 - 11:26 PDF icon रास्कोट नगरपालिका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७९.pdf

Pages