FAQs Complain Problems

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा

कर्मचारी विवरण:

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी
क्र.स फोटो नाम पद/तह सम्पर्क नं./ईमेल जिम्मेवारी 
सरस्वति वलि(विष्ट) शाखा प्रमुख             

९८६९८७५२३७

            

bistasaraswoti2020@gmail.com

            

            
  •                 
  • 1) बालबालिकाको घटना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सबै प्रक्रियाको सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह।
  • 2) निरीक्षण विकासका साझेदार संस्थाहरुसँग र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्य आदि कार्य गर्ने।
  •             

            

पुष्पा रोकाय (हमाल) सहायक महिला विकास निरिक्षक(बालकल्याण अधिकारी)             

९८६३१६२६२०

puspa9863162620@gmail.com

            

            
  •                 
  • 1) घटनाको अभिलेखीकरण बालबालिकाको व्यक्तिगत घटना फाइल खडा गर्ने
  • 2) घटना व्यवस्थापन प्रक्रियामा भएका कागजात तथा निर्णय प्रतिहरु प्रत्येक बालबालिकाको घटना फाइलनमा अद्यावधिक गर्ने
  • 3) समग्र घटना व्यवस्थापन प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने
  •