FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भू-उपयोग योजना २०७९ ७९/८० 06/11/2024 - 13:15 PDF icon भूउपयोग योजना २०७९.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/10/2024 - 15:56 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधी २०८० ८०/८१ 06/10/2024 - 15:51 PDF icon उपभोक्ता दर्ता कार्यविधि २०८० रास्कोट.pdf
निति निर्माणमा युवा सहभागिता कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 04/19/2024 - 13:35 PDF icon रास्कोट_नगरपालिका_युवा_कार्यबिधि_२०७९.pdf
बाल कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ८०/८१ 03/21/2024 - 16:05 PDF icon बालकोष संचालन निर्देशिका २०८०.pdf
दलित सशक्तिकरण ऐन २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 16:03 PDF icon रास्कोट दलित सशक्तिकरण ऐन २०८०.pdf
दलित सशक्तिकरण ऐन २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 16:03
खानेपानी, साना जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जा ऐन २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 10:52 PDF icon खानेपानी, साना जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जा ऐन २०८०.pdf
रास्कोट नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 10:51 PDF icon रास्कोट नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९.pdf
रास्कोट नगरपालिका संचालन ऐन २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 10:50 PDF icon रास्कोट नगरपालिका संचालन ऐन २०८०.pdf

Pages