FAQs Complain Problems

कृषि शाखा

कर्मचारी विवरण:

कृषि शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी
क्र.स फोटो नाम पद/तह सम्पर्क नं./ईमेल जिम्मेवारी 
धिरिन्द्रराज न्यौपाने कृषि तथा सहाकारि शाखा प्रमुख(पाँचौँ)

९८४८३१०५४९

mail

  • कृषि तथा कृषि जन्य जैविक विविधता र जैविक प्रविधि सम्बन्धी नीति, कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने।
अनिराज शाही सहायक स्तर पाँचौ

९८६६९७८२०९

  • कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा काम गर्ने । 
  • कृषि सम्बन्धी स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने।