FAQs Complain Problems

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।

रास्‍कोट अस्पताल गौंतुकोटको लागि विभिन्न पदमा भएको करार से‍वा पदपूर्तीको लागि मिति २०७८/१०/२५ गते लिईएको लिखित परिक्षावाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्वेदवारहरुको सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: