FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

कर्मचारी विवरण:

स्वास्थ्य शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी
क्र.स फोटो नाम पद/तह सम्पर्क नं./ईमेल जिम्मेवारी 
जनकराज न्यौपाने शाखा प्रमुख(जन स्वास्थ्य निरिक्षक/अधिकृत छैठौँ)

९८४२३१५९४९

rjb.neupane@gmail.com

  • शाखा प्रमुख को रुपमा  शाखाको प्रशासनिक काम काज नियमन तथा परिचालन ।
बिमला न्यौपाने सि.अ.न.मि.

९८४८३५८९९७

  • बिभिन्न कार्यक्रमहरुको अभिलेख गर्ने 
  • कार्यक्रम संचालनको जिम्मेवारी पुरा गर्ने । 
     धन बहादुर फडेरा सि.अ.हे.व ९८४८३०५०१९
  • बिरामिको चेकजाँच गर्ने ।
४. नमराज न्यौपाने सि.अ.हे.व  ९८५९५६७९२१  

 

There is currently no content classified with this term.