FAQs Complain Problems

रास्कोट नगरपालिकामा कुन-कुन धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु रहेका छन् ?

 रास्कोट नगरपालिकामा कुन-कुन धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु रहेका छन् ?

उत्तर - देउरा मालिका, सिप्टी विसाली, चाल्ले गुफा, शम्भुनाथ मन्दिर इत्यादि ।