FAQs Complain Problems

रास्कोट नगरपालिकामा कति वटा वडा कार्यलयहरु रहेका छन् ?

 रास्कोट नगरपालिकामा कति वटा वडा कार्यलयहरु रहेका छन् ?

उत्तर  यस रास्कोट नगरपालिकामा ९ वडा कार्यलयहरु छन् ।