FAQs Complain Problems

रास्कोट नगरपालिकाको कूल जनसंख्या कति होला ?

 रास्कोट नगरपालिकाको कूल जनसंख्या कति होला ?
उत्तर: रास्कोट नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या १९१६८ रहेको छ l