FAQs Complain Problems

पशुपंन्छी बिकास शाखा

कर्मचारी विवरण:

पशुपंन्छी बिकास शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी
क्र.स फोटो नाम पद/तह सम्पर्क नं./ईमेल जिम्मेवारी 
कृष्ण राज जोशी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक(पाचौ) शाखा प्रमुख             

९८९६३११४२९२

            

joshikrishna855@gmail.com

            

            
 •                 
 • भेटेरिनरी औषधि तथा जैविकी उत्पादन प्रशोधन बिक्रिवितरणको अनुगमन र निरीक्षण गने ।
 •             

            

कुल प्रसाद न्यौपाने नायव पशु स्वास्थय प्राविधिक चौथो             

९८५८०४३७२६

mail

            

            
 •                 
 • 1) निर्देशन अनुसार काम र कर्तव्यको पालना गर्ने
 • 2) पशु औषधि पसल पशुपन्छी फार्म, ह्याचरी, मासुपसल, अध्स्थल, बधशाला, हाटबजारको तथ्याङ्क राख्ने
 • 3) पशुपन्छी फार्म र ह्याचरी निरीक्षण गर्ने
 •             

            

कुलम महतारा नायव पशु सेवा प्राविधिक चौथो             

९८५८०४३७२६

mail

            

            
 •                 
 • 1) निर्देशन अनुसार काम र कर्तव्यको पालना गर्ने
 •             

            

  खुसीमाया सलामी मगर पशु सेवा प्राविधिक पाँचौ             

९८६५५८३५२५

mail

            

            
 •                 
 • 1) निर्देशन अनुसार काम र कर्तव्यको पालना गर्ने
 • 1) घटना दर्ताको अभिलेख राख्ने
 •