FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
रु १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यात्तको फोटो १ प्रति वा एक भन्दा धेरै व्यत्ति को हकमा १-१ प्रति फोटो

नमुना फाराम तथा अन्य: