FAQs Complain Problems

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधाहरु के-के हुन् ?

 नगरपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधाहरु के-के हुन् ?

उत्तर - घटना दर्ता सम्वन्धि कामकाज, विभिन्न किसिमका सिफारिसहरु, विभिन्न किसिमका व्यवसाय दर्ता, प्राकृतिक प्रकोप सम्वन्धि विभिन्न सहायता सम्वन्धि राहत वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा वालपोषण सम्वन्धि भत्ताहरु इत्यादी ।