FAQs Complain Problems

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक सहायता कसरी पाउन सकिन्छ ?

 नगरपालिका बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक सहायता कसरी पाउन सकिन्छ ?

उत्तर - सम्वन्धित व्यक्तिको निवेदन वडापालिकाको सिफारिस प्रहरीको मुचुल्काको पत्रहरु नगरपालिकामा पेश गर्ने