FAQs Complain Problems

 रास्कोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप-प्रमुख को-को हुनुहुन्छ ?

 रास्कोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप-प्रमुख को-को हुनुहुन्छ ?

उत्तर - नगर प्रमुख श्री काशिचन्द्र बराल र नगर उप-प्रमुख श्री मिमसरा वम ज्यु हुनुहुन्छ ।.