FAQs Complain Problems

परिक्षामा परिक्षार्थी सहभागी सम्वन्धमा

atten-exm-engineering

 यस रास्कोट नगरपालिकाबाट माग भइ अाएको  इन्जिनियर र सव - इन्जिनियर पदमा अावेदन पेश भए अनुसारका परिक्षार्थीहरुले  मिति २०७५/०६/०४ गते दिउँसो ठिक १ वजे यस नगरपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: