FAQs Complain Problems

रास्कोट अस्पतालको विवरण

कर्मचारी विवरण:

शिक्षा शाखा ‍ --कर्मचारी विवरण र जिम्मेवारी

क्र.स
फोटो
नाम
पद/तह
सम्पर्क नं./ईमेल
जिम्मेवारी 

खेमराज शाही
शाखा प्रमुख(शिक्षा अधिकृत/अधिकृत छैठौँ)

९८४८३२७९५४

kshahi2075@gmail.com

  • शाखा प्रमुख को रुपमा  शाखाको प्रशासनिक काम काज नियमन तथा परिचालन ।

दल बहादुर जि.सी.
प्रा.स.(सहायक स्तर पाँचौ)

९८६३४४६७५५

dvgharti45@gmail.com

  • शिक्षकहरुको तलब, भत्ता निकासा 
  • विद्यार्थीहरुको विवरण(IMEIS)  अपलोड गर्ने। शिक्षकहरुको  विवरण राख्ने ।
  • विभिन्न शिर्षकहरुको रकम निकासा  गर्ने।
  • चिठी पत्रहरु प्राप्त  तथा पठाउने कार्य  ।


    
हरि चन्द्र बराल
लेखा जोखा संयोजक
९८४८३२०२५८

  • शाखाको  दर्ता तथा चलानी  सम्बन्धी अभिलेख राख्ने ।
  • लेखा जोखा संयोजकले गर्ने अन्य कामकाजहरु ।

४.

गनेश  शाही
 नगर खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष
 ९८४८३१४२००
 

आर्थिक वर्ष: